หมายเลขที่ชนะใน ‘Powerball’

โดย Associated Press 26 พฤษภาคม 2022 GMTORLANDO, Fla. (AP) _หมายเลขที่ออกในการออกรางวัล “Powerball” เย็นวันพุธ ได้แก่ 19-28-39-42-57, Powerball: 17, Power Play: 3 (เก้าสิบเก้า, ยี่สิบแปด, สามสิบเก้า, สี่สิบสอง, ห้าสิบเจ็ด ; ลอตเตอรี่: สิบเจ็ด; เล่นพาวเวอร์: สาม) ¶ ___ ¶ ออนไลน์: ຫຼາຍ สมาคมสลากกินแบ่งรัฐบาล: http://www.powerball.com/

Back to Top